مسابقه بزرگ پیامکی خلیج فارس

مسابقه بزرگ پیامکی خلیج فارس

مرکز توسعه فن آوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری استانداری هرمزگان و اپراتورهای تلفن همراه اول وایرانسل بزرگترین مسابقه پیامکی خلیج فارس را برگزار می نماید.

مشترکین محترم همراه اول که علاقه مند به شرکت در این مسابقه اند.

 کافیست یک پیامک خالی به شماره  ٧٠٧۵ ارسال نمایند.

 برای ادامه مسابقه شرکت کننده باید عدد گزینه صحیح را به ٧٠٧۵ ارسال نماید. 

جوایز رتبه دھی و قرعه کشی:

خودروی پراید SX ١٣٢

۵٠ سفر کیش بلیط رفت و برگشت، ٣ شب اقامت در ھتل (به ارزش ۵ میلیون ریال)

۵٠ سفر به قشم بلیط رفت و برگشت، ٣ شب اقامت در ھتل (به ارزش ۵ میلیون ریال)

امکانات جانبی مسابقه: این امکانات جھت اطلاع رسانی از وضیعت کاربر و یا افزایش امتیاز به شرح ذیل طراحی شده است:

 

 کلیدیار "karname " برای راھنمایی و کارنامه وضعیت کاربر بصورت ھوشمند در کل روزھای مسابقه می باشد.

 برای استفاده از این کد کاربر باید کد karname را پس از کد پاسخ مسابقه یعنی P با یک فاصله به  ٧٠٧۵ ارسال نماید؛ بعنوان نمونه: ارسال P karname به ٧٠٧۵

 

کلیدیار"Rotbe " برای نمایش وضعیت رتبه کاربر در ھمان لحظه در مسابقه می باشد.

برای استفاده از این کد کاربر باید کد Rotbe را پس از کد پاسخ مسابقه یعنی P با یک فاصله به ٧٠٧۵ ارسال نماید؛ بعنوان نمونه: ارسال P Rotbe به ٧٠٧۵

کلیدیار  "Jomle "برای شرکت در نمایشگاه جملات زیبا ارسال جمله بصورت پاسخ تشریحی به مضمون و ھدف اصلی مسابقه در ھر مرحله با جوایز معنوی و می باشد. سقف ارسال جملات روزانه حداکثر ٣ جمله در روز در موضوعات مرتبط با آن روز یا جملات زیبا و جدید می باشد.

برای استفاده از این کد کاربر باید کد Jomle را پس از کد پاسخ مسابقه یعنی P با یک فاصله به ٧٠٧۵ ارسال نماید؛ بعنوان نمونه: ارسال P jomle به ٧٠٧۵

  

مشترکین محترم ایرانسل  که علاقه مند به شرکت در این مسابقه اند.

 کافیست کلمه   ozvNGIN  را به شماره 8282 ارسال نمایند و برای ادامه مسابقه شرکت کننده باید عدد گزینه صحیح را به    8282  ارسال نمایند.

 جوایز رتبه دھی و قرعه کشی:

خودروی پراید SX ١٣٢

۵٠ سفر کیش بلیط رفت و برگشت، ٣ شب اقامت در ھتل (به ارزش ۵ میلیون ریال)

۵٠ سفر به قشم بلیط رفت و برگشت، ٣ شب اقامت در ھتل (به ارزش ۵ میلیون ریال)

10 عدد جت اسکی  وصد ها جایزه دیگر