• آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1394
عنوانتاریخ انتشار
تجلی محصول بومی با اجرای طرح ابرفرهنگ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
تجلی محصول بومی با اجرای طرح ابرفرهنگ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخش رسانه های دیجیتال ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخش رسانه های دیجیتال ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
طرح حمایت از پایان نامه های دانشجویی توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
نرم افزارارتباط با 2000 کتابخانه دیجیتال در سراسر دنیا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
اولین نرم افزار ویژه نوزادان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
سه نرم افزار جدید علوم اسلامی در بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
نرم افزارآموزش مقام های بیانی ومقامی در نمایشگاه کتاب 94 تهران ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
اسامی موسسات تایید شده در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بخش ناشرین دیجیتال ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
اسامی موسسات تایید شده در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بخش ناشرین دیجیتال ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
حضور 120 مؤسسه در بخش نشر دیجیتال بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
اولین نشست کارگروه رسانه‌های دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار شد ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
اولین نشست کارگروه رسانه‌های دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار شد ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
«رسانه های همراه و هوشمند» در هشتمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴