معاونت و گروه هاگروه نشر دیجیتالواحد امور فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

   

 ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری در حوزه رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال از مهمترین اقداماتی است که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال میبایست به انجام آن مبادرت ورزد. بدین منظور و با هدف انجام وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه نظارت بر فعالیت های فرهنگی و همچنین ایجاد بستر برخورداری فعالیت های فرهنگی دیجیتال از مزایا و معافیت های خاص فعالیت های فرهنگی و فراهم آوردن سازوکار حمایت از حقوق پدید آورندگان و تهیه کنندگان آثار فرهنگی دیجیتال و همچنین برپاکنندگان رسانه های دیجیتال، صدور مجوز فعالیت های فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان واجد صلاحیت وفق آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. بر اساس ماده ۲ این آیین نامه «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.>>

صلاحیتهای لازم برای مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال

  

الف) صلاحیتهای عمومی

·         دارابودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

·         داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام

·         نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذیصلاح

·         دارابودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذیصلاح

·         ارائه گواهینامه پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای اشخاص ذکور

ب) صلاحیت های تخصصی

1) دارابودن یکی از شرایط ذیل:

·         مدرک تحصیلی کارشناسی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های مرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا

·         مدرک تحصیلی کاردانی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های مرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور

·         مدرک تحصیلی کارشناسی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های غیرمرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور

·         مدرک تحصیلی کاردانی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های غیرمرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور

·         مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا

2) ارائه پاسخ صحیح به حداقل 60% سئوالات آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

 

آشنایی با قوانین، ضوابط و دستور العمل ها

 

این مرکز به منظور ارتقای سطح علمی و عملی متقاضیان محترم تاسیس واحدهای فرهنگی دیجیتال دست به تهیه راهنمای آشنایی با قوانین ، ضوابط ، دستور العمل های مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال زده است. امید است با مطالعه و به کار گیری مفاد آن  ، علاوه بر نهادینه شدن مقررات در حوزه رسانه های دیجیتال ، بستر سازی های لازم جهت کارآفرینی ، تولیدات فاخر و شکوفایی صنعت نرم افزاری را در کشور شاهد باشیم.

دفترچه آشنایی با قوانین و مقررات