واحد پشتیبانی

گروه تجهیزات و پشتیبانی فناوری اطلاعات

 

کلیه کارهای مربوط به پشتیبانی در حوزه فناوری اطلاعات توسط این گروه انجام می شود . این واحد در دو  بخش مدیران سامانه ها و کارشناسان پشتیبانی فناوری اطلاعات در قالب یک تیم مشغول سرویس دهی فناوری اطلاعات به کاربران وزارت متبوع می باشد.

همچنین دو تیم جداگانه در معاونتهای مطبوعاتی و هنری ذیل مدیر فناوری اطلاعات هر معاونت و با سیاستهای مشترک با گروه تجهیزات و پشتیبانی به فعالیت مشغولند. در هر یک از ساختمانهای فرهنگسرای نیاوران ، ساختمان خردمند، ساختمان فجر و ساختمان سمیه نیز یک نفر در هر ساختمان مقیم و به امر پشتیبانی فنی مشغول می باشد. شایان ذکر است که مجموعه های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تماشاخانه هنر نیز توسط یک کارشناس فناوری اطلاعات در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل پشتیبانی می شود.

نحوه ارتباط کاربران در ساختمان اصلی وزارتخانه با این گروه در گذشته از طریق سامانه تلفنی پیامگیر 3085 بوده که در حال حاضر با راه اندازی سامانه نرم افزاری Helpdesk تمامی کاربران داخلی میتوانند با استفاده از این سامانه ( با نام کاربری و رمز عبود اختصاصی ) تمامی درخواستهای خود را ثبت و پیگیری نمایند و همچنین با کارشناسان فنی بطور مستقیم در تعامل باشند

http://172.16.1.9/Helpdesk

 اهم وظایف :                                                        

 انجام کلیه امور پشتیبانی نرم افزاری ، سخت افزاری و شبکه

    نصب ، آموزش کاربری ، رفع اشکال ، پشتیبانی سیستم های نرم افزاری عمومی و اختصاصی وزارتخانه (گردش مکاتبات و .) به کاربران

        ارتقا یا تعمیر سخت افزاری

        رفع ایرادهای نرم افزاری اعم از سیستم عامل و نرم افزار کاربردی

        رفع اشکالات اتصالات شبکه ای اعم از سخت افزار شبکه و تنظیمات نرم افزاری لازم

        ارائه گزارش دوره ای  به مسئول گروه در مورد تعداد اقلام مصرفی به تفکیک نوع قلم و حوزه سرویس گیرنده

  همکاری و تعامل کامل با دیگر گروه های کاری حوزه فناوری اطلاعات

        همکاری با گروه سخت افزار در نصب و راه اندازی تجهیزات در مواقع ضروری

        همکاری در خرید و تهیه و توزیع کلان سخت افزار و تهیه شناسنامه های سخت افزار

    همکاری کامل در تجهیز نمودن احتمالی مکانهای برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها ی مختلف و ارائه خدمات لازم  در طول نمایشگاه

        همکاری کامل با مدیران فناوری اطلاعات معاونت ها در هنگام استقرار سیستم های نرم افزاری اختصاصی حوزه ها

        همکاری کامل با گروه نرم افزار برای فراگیری نحوه کار با سیتم های نرم افزاری جدید جهت آموزش و پشتیبانی