معاونت فناوری اطلاعاتگروه نرم افزار

واحد نرم افزار

یکی از مهمترین ارکان مدیریت در دنیای امروز ابزار فناوری اطلاعات می باشد که با توجه به گسترش و توسعه سریع آن و نفوذ آن در تمامی سطوح علمی، سیاسی، امور داخلی و خارجی، مذهبی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی  و ... عدم استفاده درست از ابزار مذکور کشور را با شتاب بیشتر نسبت به کشورهای دیگر مورد عقب افتادگی قرار می دهد و باعث اتلاف هزینه های مختلف خواهد شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با توجه به دغدغه یاد شده این هشدار را مورد توجه قرار داده تا از قافله فناوری اطلاعات عقب نیفتاده و از این ابزار برای تسریع انجام امور در حوضه وظایف خود استفاده نماید.

برای اجرای صحیح و مهندسی شده ابزار فناوری اطلاعات گروه نرم افزار این وظیفه را به عهده گرفته و متعهد در راه اندازی و نگهداری نرم افزار ها و سامانه های مورد نیاز وزارتخانه در کل کشور می باشد.


از جمله وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.        تحلیل فرآیندهای غیر سیستمی موجود(نظارت)

2.        طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای کوچک و قابل پیاده سازی تحلیل شده به نرم‌افزار(پیاده سازی و اجرا)

3.        نیاز سنجی از واحدهای بدنه وزارتخانه و بررسی مشکل(اجرا)

4.        برقراری جلسات با شرکتهای ارائه دهنده محصولات نرم افزاری و بررسی دموی ارائه شده(اجرا)

5.        مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی سیستمهای نرم‌افزاری(نظارت)

6.        انتخاب،کنترل و تایید خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز تمام زیر مجموعه های وزارتخانه در جهت یکنواختی و یکپارچگی سیستمها(اجرا)

7.        کنترل نرم افزارهای راه اندازی شده و هماهنگی با مدیران و رابطین معاونتها

8.        بررسی اطلاعات نرم افزاری سیستمهای مورد استفاده فعلی و بررسی مشکلات نرم افزاری ارائه شده توسط رابطین معاونتها و تلاش برای رفع مشکل از طریق تعامل با شرکت ارائه دهنده نرم افزار و در صورت عدم رفع مشکل جایگزین کردن سیستم جدید

9.        هماهنگی با واحدهای مختلف مرکز فناوری اطلاعات و تعیین خط مشی و اهداف مشترک

10.      نظارت بر اجرای استانداردهای فناوری اطلاعات در سطح وزارتخانه

11.      تعریف پروژه ها و نظارت بر انجام طرح ها و پروژه های مطالعاتی گروه فناوری اطلاعات

12.     کنترل، مدیریت و نظارت بر انجام  و پیاده سازی پروژه های در حال انجام نرم افزاری وزارتخانه

13.     پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قراردادهای مرتبط با امور گروه نرم افزار از لحاظ فنی و زمانبندی

14.     تهیه و تدوین گزارش و آمارهای درخواستی در حوزه کاری گروه نرم افزار

15.     همکاری در تهیه سند راهبردی، چشم‌انداز و سیاست‌گذاری در حوزه فن‌آوری اطلاعات

16.     هماهنگی در پیاده‌سازی طرحها و پروژه های فن‌آوری اطلاعات با لحاظ صلاح و صرفه اقتصادی

17.     جلوگیری از موازی‌کاری، دوباره‌کاری و پراکنده‌کاری و ایجاد تمرکز و رویه واحد، در پیاده‌سازی عملیات فن‌آوری اطلاعات

18.     ارائه مشاوره های موردنیاز به مدیر فناوری اطلاعات

19.     اعمال تدابیر لازم امنیتی در خصوص کلیه منابع نرم افزاری

20.      اعلام نیازهای آموزشی و ارتقاء دانش فنی و علمی جهت کسب توانمندی های لازم برای نظارت بهتر در طراحی و نحوه پشتیبانی نرم افزارها

21.     همکاری در تهیه  مستندات (تنظیم و مستند سازی نیازمندی های مورد  انتظار واحد، از نرم افزار مورد تقاضا)

22.     تایید اتمام کار پروژه ها بر اساس معیارهای فنی و نرم افزاری

23.     شرکت در کنفرانسها و نشستهای علمی در حوزه تکنولوژی های جدید در داخل و خارج کشور

24.     همکاری در برنامه ریزی آموزشی در سطوح مختلف برای افزایش سطح دانش کاربران در حوزه فناوری اطلاعات