سلمان زاده  مدیر حراست
تلفن مستقیم: 88846962
تلفن داخلی: 135-235-118-148
دورنگار: 88862126
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه چهارم