ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران مرکز

محمدرضا بهمنی

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر درفضای مجازی
 • 45268
 • 101
 • 021-88315935

سلمان زاده

مدیر حراست
 • 88309160
 • 118-178
 • 021-88315935

محمدصادق افراسیابی

معاون امور محتوایی
 • 45268
 • 161
 • 021-88315935

امیرقاسم عمادی

رییس گروه امور مجوز واحدهای فرهنگی دیجیتال
 • 45268
 • 151
 • 021-88315935

مهدی نجابت

رییس گروه برنامه ریزی و بهبود عملکرد
 • 45268
 • 167
 • 021-88315935

ابوالفضل قناعت پیشه

مدیر گروه نشر دیجیتال
 • 45268
 • 105
 • 021-88315935

سعید پورابوالقاسم

رییس گروه شبکه ملی فرهنگ
 • 45268
 • 138
 • 021-88315935

حامد اسماعیلی

رئیس گروه ارتقاء سواد فضای مجازی
 • 45268
 • 165